Bankrekening OBC: NL40 INGB 0004235775 t.n.v. Oostzaanse Bridgeclub (OBC) Oostzaan
Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter: Ids Algera algera@live.nl
075-6844733 /06-51527459

Secretaris: Ed Solleveld edsolleveld@gmail.com
075-6158583 /06-48448148

Lief en leed: Wil van der Linden  wvandersluijs@upcmail.nl
06 49265605

Penningmeester Mary Roelofsen soellaar@xs4all.nl
075-6845213 /06-25030044

Technische cie Marja de Bois  zeewinde@upcmail.nl
06-52670495

Marja de Bois is de wedstrijdleider van de club
wl@obc-oostzaan.com
06-52670495

Om af te melden voor de clubavond of wijzigingen door te geven is een speciaal telefoonnummer
06-36544808 (zie ook afmeldregeling)

Als u belangstelling heeft of als u zich op wilt geven voor een activiteit kunt u het beste contact
opnemen met de secretaris.