De contributie voor een seizoen (begin september t/m eind mei)bedraagt €75,-.

Leden worden tevens lid van de Nederlandse Bridgebond (NBB) en worden daardoor automatisch geabonneerd op het maandblad van de bond.

Leden die bij een andere club zijn aangesloten en via deze club al lid zijn van de Nederlandse Bridgebond (NBB) betalen € 7,- minder.
De contributie dient voor de start van de competitie te worden overgemaakt op onze rekening met IBAN-nummer NL40 INGB 0004 2357 75 ten name van de Oostzaanse Bridgeclub te Oostzaan.

Voor verder inlichtingen kunt u terecht bij de penningmeester Mary Roelofsen, email soellaar@xs4all.nl, tel. 075-6845213