Klik in het dropdown menu op het pijltje naast de tekst FOTO’S om een keuze te maken