KOFFERBRIDGE

Sponseren bridge koffer….GOED IDEE……

Neem kontakt op met Anton de Bois 06-10374645 of a.bois.adb@gmail.com

Een koffer kan bij Willy en Frans Oosterhek worden verkregen.

De koffers kunnen bij hen thuis worden opgehaald en teruggebracht. Uit praktische overwegingen proberen ze dit zoveel mogelijk op de clubavond op woensdagavond te regelen

Verder nog:

  • Een koffer kan maximaal een week gehuurd worden voor € 3.
  • De koffer kan betaald worden door overmaking van €3 op
  • rekening NL40 INGB 0004235775 t.n.v. Oostzaanse Bridgeclub Oostzaan
  • Een koffer kan maar eenmaal door elk paar gespeeld worden.
  • De scorelijst moet correct worden ingevuld.
  • Zowel leden als niet-leden kunnen een koffer krijgen.

Hieronder de gegevens van de kofferbeheerders:

– Willy en Frans Oosterhek: email  w.oosterhek@planet.nl,

tel.nr: 075-6845084 of 06-39427013